Organizacija konferencije

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik organizacionog odbora

 • ing. Krsta Pašković, Udruženje nautičara “Dunavski propeler”, Beograd, Srbija

Članovi organizacionog odbora:

 • Red. Prof. dr Saša Jakovljević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Red. Prof. dr Krasimir Petkov, Nacionalna Sportna Akademia “Vasill Levski”, Sofia, Bugarska
 • David Edwards – MAY, Inland Waterways International, UK
 • Van. Prof. dr Hadži Miloš Vidaković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Leposaviću, Srbija
 • Van. Prof. dr Krasomenko Miletić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Doc. dr Željko Rajković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Doc. dr Nikola Stojanović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, Srbija
 • Potpukovnik dr Milenko Savić, Vojno medicinska akademija, Beograd, Srbija
 • Ms, Sue Liell – COCK, International Rafting Federation – IRF, Cape Town, South Africa
 • dr Dimitar Ivanov, International Canoe Federation, Lausanne, Switzerland
 • dr Dejan Gavrilović, Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd, Srbija
 • dr Vladimir Miletić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • dr Nebojša Jotov, Nacionalna Sportna Akademia “Vasill Levski”, Sofia, Bugarska
 • Filip Kočić, Beogradski sajam nautike, Beograd, Srbija
 • kapetan Zoran Vojinović, Rafting savez Srbije, Beograd, Srbija
 • Dejan Jovanović, Kajakaški savez Srbije, Beograd, Srbija
 • Jovana Ivaniš, Filološki fakultet Beograd, Srbija
 • Aleksandar Vidić, Filološki fakultet Beograd, Srbija

Generalni sekretar konferencije

 • Jovana Miletić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Beograd, Srbija

Predsednik konferencije

 • Doc. dr Željko Rajković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija

Podpredsednik konferencije

 • dr Vladimir Miletić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija

NAUČNI ODBOR

Predsednik naučnog odbora

 • Van. Prof. dr  Darko Mitrović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija

Članovi naučnog odbora:

 • Red. Prof. dr Zoran Radmilović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Red. Prof. dr Nikola Grujić, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
 • Red. Prof. dr Zvezdan Savić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, Niš, Srbija
 • Red. Prof. dr Boban Milojković, Policijska akademija, Beogard, Srbija
 • Red. Prof. dr Mladen Marinović, Kineziološki fakultet, Split, Hrvatska
 • Red. Prof. dr Svilen Neikov, Nacionalna Sportna Akademia “Vasill Levski”, Sofia, Bugarska
 • Red. Prof. dr Snežana Štetić, Visoka turistička Škola, Beograd, Srbija
 • Red. Prof. dr Siniša Zarić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Red. Prof. dr Dragan Kolev, Panevropski Univerzitet APEIRON, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Red. Prof. dr Aleksandar Ivanovski, Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija
 • Red. Prof. dr Katsumi Namba, Tamagawa University, Tokyo, Japan
 • Van. Prof. dr Vladimir Mrdaković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Van. Prof. dr Milomir Trivun, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Pale, Bosna i Hercegovina
 • Doc. dr Željko Rajković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Doc. dr Miloš Marković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • dr Milan Baćanović, VEBA SPORT, Wiena, Austria
 • dr Gorgana Karović, Muzej nauke i tehnike, Beograd, Srbija
 • mr Zorica Pavlović Davidović, Fakultet za primenjenu ekologiju “Futura”, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • dr Vladimir Miletić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • dr Adam Petrović, Sportska Akademija, Beograd, Srbija
 • Zoran Bogdanović, prof. SRDI, Wancouver, Canada
 • arh. Kosana Rošulj, ULUPUDUS, Beograd, Srbija